M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Christian Berner Oy mukana ympäristöteossa - tehokas ja ympäristöä säästävä veneiden pesuvesien suodatusjärjestelmä

2015-03-11

Veneiden pohjissa käytettävien myrkkymaalien sisältämät kasvuston tarttumista estävät aineet, erityisesti sinkki-, kupari- ja myös aiemmin paljon käytetyt tinayhdisteet, vaikuttavat vesiympäristössä eliöille haitallisella tavalla. Pesun aikana pohjista irtoaa myrkkymaalia, joka päätyy pesuveden mukana suoraan mataliin rantavesiin. Olemme kehittäneet tehokkaan suodatusjärjestelmän, joka kykenee suodattamaan suurimman osan raskasmetalleista, öljystä ja muista partikkeleista ennen pesuvesien päästämistä luontoon. 

Lue lisää suodatusjärjestelmästä tästä

Pidä Saaristo Siistinä ry:n veneiden pohjapesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys-projekti - pesuvedet suodattava veneiden pohjapesupaikka on merkittävä ympäristöteko

Christian Berner Oy on yhteistyökumppanina Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämässä projektissa. Olemme toimittaneet hankkeessa käytettävän pesuvesien suodatusjärjestelmän, joka on sijoitettu Turun Hirvensaloon, Ramstedt Oy:n telakka-alueelle rakennettuun uuteen veneiden pohjanpesupaikkaan. Pesupaikka on toistaiseksi ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Pesuvedet johdetaan asianmukaisesti saostuskaivoon ja puhdistusjärjestelmään. Tämä on yksi tapa pienentää veneilyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ensimmäiset veneet pestiin pohjapesua varten suunnitellulla paikalla syksyllä 2014, ja samalla Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti pesuvesistä vedenlaatunäytteet. Näytteitä otetaan vielä kahdesti vuoden 2015 aikana. Ensimmäiset tutkimustulokset olivat erittäin positiivisia. Kerättävä tieto on oleellista telakkatoimintaa koskevaa ohjeistusta laadittaessa, sekä myös erilaisten ympäristöinvestointien kustannushyötyjä tarkasteltaessa.

Lue projektista tarkemmin PPS ry:n sivuilta tästä

YHTEYSHENKILÖ
Henrik Westerholm
email: henrik.westerholm@christianberner.com
Puh. 040 5504 766

TopContent: Link (7757)
Default.Master