M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Veneiden pesuvesien suodatusjärjestelmä PSS ry:n projektiin

2014-03-19

Tehokas ja ympäristöä säästävä suodatusjärjestelmä

Veneiden pohjissa käytettävien myrkkymaalien sisältämät kasvuston tarttumista estävät aineet, erityisesti sinkki-, kupari- ja myös aiemmin paljon käytetyt tinayhdisteet, vaikuttavat vesiympäristössä eliöille haitallisella tavalla. Pesun aikana pohjista irtoaa myrkkymaalia, joka päätyy pesuveden mukana suoraan mataliin rantavesiin. Olemme kehittäneet tehokkaan suodatusjärjestelmän, joka kykenee suodattamaan jopa suurimman osan raskasmetalleista ennen pesuvesien päästämistä luontoon. 

Lue lisää suodatusjärjestelmästä tästä

Pidä Saaristo Siistinä ry:n veneiden pohjapesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys-projekti

Christian Berner Oy on yhteistyökumppanina Pidä Saaristo Siistinä ry:n
järjestämässä projektissa. Toimitamme hankkeessa käytettävän pesuvesien
suodatusjärjestelmän, joka sijoitetaan Turun Hirvensaloon, Ramstedt Oy:n telakka-alueelle
rakennettuun uuteen veneiden pohjanpesupaikkaan. Pesuvedet johdetaan asianmukaisesti saostuskaivoon ja puhdistusjärjestelmään ja veden laatua tutkitaan vuoden 2014 ajan. 

Lue lisää projektista tästä

YHTEYSHENKILÖ
Henrik Westerholm
email: henrik.westerholm@christianberner.com
Puh. 040 5504 766

TopContent: Link (7757)
Default.Master