M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Ympäristöystävällinen veneily

2017-06-01

Ympäristöystävällinen veneily on jokaisen vesilläliikkujan vastuulla. 

Itämeren saariston ja rannikon maisemat ovat osa suomalaista kansallismaisemaa. Saaristossa ja rannikolla virkistäydytään ja moni saa elantonsa merestä. Myös veneilijän näkökulmasta katsottuna Itämeren tilanne huolestuttaa ja jokainen meistä veneilijöistä voi kantaa kortensa kekoon myös omilla toimillaan vähentääkseen Itämeren saastumisen etenemistä.  Jo pienillä henkilökohtaisilla teoilla on merkitystä puhumattakaan venekerhojen sitoutumisesta ympäristöystävälliseen toimintaan.

Venekerhojen tekemä valistustyö ympäristöystävälliseen veneilyyn on ensiarvoisen tärkeää myös yksilötasolla. Jokaisen vesilläliikkujan vastuu on huolehtia, että ei roskaa eikä saastuta saaristoa tai rannikkoa. Huolellisuus jätevesien käsittelyssä sekä telakoituessa on jokaisen veneilijän velvollisuus.

Venekerhot voivat huolehtia myös veneenpesupaikkojen ympäristöystävällisyydestä investoimalla imutyhjennysjärjestelmään sekä huolehtimaan, että telakkatoiminta kuormittaa mahdollisimman vähän vesistöjä. Myös maan pilaantumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, pesuvesiä ei pidä päästää sellaisenaan maaperään.

Jokainen veneilijä voi liittyä myös Pidä Saaristo Siistinä -yhdistykseen, joka on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. Yhdistyksen tehtävänä ja päämääränä on pitää Suomen rannat ja saaristo puhtaina ja tukea veneilymahdollisuuksia kaikilla maamme vesistöalueilla. Yhdistys tekee konkreettisen jätehuoltotyön lisäksi ympäristökasvatustyötä.

On myös olemassa ympäristöä säästäviä pesuvesien suodatusjärjestelmiä. Veneen telakoinnin yhteydessä veneiden pohjat pestään painpesureilla ja pesun aikana pohjista irtoaa ympäristölle vahingollisia aineita, jotka saattavat päätyä pesuveden mukana suoraan rantavesiin. Veneiden pesupaikoille voidaan hankkia suodatusjärjestelmä, joka kykenee suodattamaan suurimman osan raskasmetalleista ennen pesuvesien päätymistä ympäristöön.

Christian Berner Oy on yhteistyökumppanina Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämässä projektissa. Olemme toimittaneet hankkeessa käytettävän pesuvesien suodatusjärjestelmän. Turun Hirvensaloon, Ramstedt Oy:n telakka-alueelle on rakennettu veneiden pohjanpesupaikka, jossa vedet johdetaan asianmukaisesti saostuskaivoon ja puhdistusjärjestelmään. Tämä on yksi tapa pienentää veneilyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ensimmäiset veneet pestiin pohjapesua varten suunnitellulla paikalla syksyllä 2014. Ensimmäiset tutkimustulokset olivat erittäin positiivisia ja kerätty tieto auttaa telakkatoimintaa koskevaa ohjeistusta laadittaessa sekä myös erilaisten ympäristöinvestointien kustannushyötyjä tarkasteltaessa. 

Pienikin ympäristöteko on askel suurempaa kokonaisuutta vesistöjen suojelemiseksi.

Lisätietoa, hyödyllisiä linkkejä:

  • Lue Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminnasta tästä
  • Tutustu veneiden pesuvesien suodatinjärjestelmään tästä
  • Raportti (v.2016): Mitä veneesi pohjasta irtoaa ja sen vaikutukset, lataa pdf suomeksi tästä, pdf på svenska tästä
  • Raportti (v.2017 PSS ry): Askekeleet myrkyttömään veneilyyn, lataa pdf suomeksi tästä, pdf på svenska tästä

Lisätietoa suodatinjärjestelmistä:
Henrik Westerholm, TJ, puh. 040 5504 4766
henrik.westerholm@christianberner.com

TopContent: Link (7757)
Default.Master