M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Meluesteet

Rakennetussa ympäristössä liikenne on suurin melun lähde. Melu häiritsee ja heikentää elämänlaatua, joten, melutasoon pitää kiinnittää huomiota etenkin asumiseen ja virkistykseen tarkoitetuilla alueille. Suunnittelua ja rakentamista varten on määritelty melutason ohjearvot Valtioneuvoston päätöksellä yleisistä melutason ohjearvoista, jotka ovat taajamissa 45-55 dB.

Melua voidaan torjua rauhoittamalla ajoneuvoliikennettä, rakennusmassojen sijoittelulla, kasvillisuudella, erityisellä tien päällysteellä sekä meluvallein, -aidoin ja -kaitein. Meluaita voidaan rakentaa esimerkiksi puusta, betonista, tiilestä tai muovista. Aidat vaimentavat melua yleensä tehokkaasti, keskimäärin 8-12 desibeliä, NOISETRAP® meluesteiden äänenvaimennustaso on 19-21dB (luokka A4).

Meluesteitä voidaan pyrkiä sovittamaan maisemaan hyvillä materiaalivalinnoilla, maaston muotoilulla ja kasvillisuudella. Meluesteestä on mahdollista saada miellyttävä visuaalinen elementti. NOISETRAP® meluestesovellukset maantie- ja raideliikenteelle ovat ympäristöystävällisiä, kestäviä, huoltovapaita ja erilaisiin ympäristöihin hyvin sulautuvia.

 

TopContent: BusinessArea (8467)
Default.Master