M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Painolastiveden käsittelyjärjestelmä

Painolastivesi suodatetaan ensin 50 mikronin suodatuksella automaattisuodattimella organisimien poistamiseksi. Tämän jälkeen painolastiveden sisääntulosta johdetaan osa vedestä sivuvirtaan. Sivuvirralle tehdään elektrolyysi, joka luo oksidantteja korkeassa pitoisuudessa. Käsitelty vesi johdetaan takaisin päävirtaan, joka käytetään jäljellä olevien organisimien desinfioimiseksi. Tämä teknologia täyttää D-2 standardin.

Samaa teknologiaa käytetään mm. vedenkäsittelyssä, kun luodaan lääketieteellisiä vaatimuksia täyttävää steriloitua vettä.

Järjestelmän edut ovat:

  • Desinfiointi tapahtuu ainoastaan painolastiveden sisään pumppauksessa
  • Luotettava ja tarvittavat hyväksynnät omaava
  • Yksinkertainen ja tehokas
  • Täydellinen desinfiointi
  • Pitkä käyttöikä
  • Toimii erityyppisien vesien kanssa, myös murtovesien ja jopa järvivesien desinfiointiin
TopContent: ProductGroup (51086)
Default.Master