M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Talot kelluvalla perustalla

Tärinääeristävä perustus

Asumisen tiivistyminen aiheuttaa sen, että infrastruktuuri ja taajamat lähestyvät toisiaan.   Alueet, joita ei ole aikaisemmin voitu käyttää hyväksi johtuen raideliikenteen aiheuttamista runkoäänihäiriöistä, voidaan nyt rakentaa.  Rakentamalla taloja kelluvalle perustukselle voidaan häiriöt vaimentaa ja saavuttaa hyväksytty ääniympäristö sisätiloissa.

Ratkaisut tähän ongelmaan ovat tavallisesti PUR-elastomeerit SYLOMER® ja SYLODYN®.  Materiaalit asennetaan perustukseen, mikä asettaa korkeat vaatimukset pitkälle eliniälle ja dynaamiselle toiminnallisuudelle.  On myös tärkeää saada täysi kontrolli kutistumalle ja puristuspainumalle pitkän ajan kuluessa ja vaikutuksille rakennuksen runkoon.

Järjestelmämme sopivat kaikentyyppisille perustuksille. Valikoimassamme on materiaali useimpiin rakennustyyppeihin ja vaatimuksiin.  Palvelumme käsittää tekniset analyysit suunnittelua varten ja räätälöidyn toimitusjärjestelmän tehokasta asennusta varten.

  • Erittäin hyvä tärinänerityskyky
  • Sovitettu oikealle taajuus- ja amplitudialueelle
  • Paljon referenssikohteita
  • Toiminnallisuus pitkäksi ajaksi

Kehittynyt tärinäneristys teräsjousielementeillä

Usein on välttämätöntä rakentaa asuntoja suoraan raideliikenteen yläpuolella tai viereen, jotta voidaan mahdollistaa  asuminen suurkaupunkien keskustassa.  Liljholmstorget, jossa on Ruotsin ensimmäisiä rakennuksia teräsjousielementeillä, on hyvä esimerkki siitä, miten tämä voidaan ratkaista vaatimusten mukaisesti.  Asukkaat eivät huomaa, että kellarissa kulkee 4-raiteinen metrorata.  Suurin kiitos tästä kuuluu yli 300:lle Gerb - teräsjousielementille, joissa on Visco®  -vaimennus.

Järjestelmämme sopivat kaikentyyppisille perustuksille. Valikoimassamme on materiaali useimpiin rakennustyyppeihin ja vaatimuksiin. Palveluumme sisältyy myös mitoitus ja suunnittelu.

  • Erittäin hyvä tärinäneristyskyky
  • Pitkä elinikä
  • Suuri kuormitusalue
TopContent: ProductGroup (11954)
Default.Master