M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Joustavat komponentit raiteilla

Lisääntynyt joustavuus alentaa ylläpitokustannuksia

Joustavilla komponenteilla raiderakenteessa voidaan ylläpitokustannuksia alentaa ja saavuttaa pidempi elinikä, tuloksena pienemmät elinkaari-kustannukset.  Nykyisin on kokemusta positiivisista vaikutuksista alentamalla dynaamisia voimia sepelissä  -  suurempi painon-jakautuminen, jäykkyyden tasaus raidetta pitkin ja lisääntynyt kontaktipinta ratapölkyn ja sepelin välillä.

Erityisen mielenkiintoista on silloin, kun raide muutetaan suuremmille akselipainoille tai suuremmille nopeuksille.  Sepelinalusmatoilla tai ratapölkkyalustoilla (Under Sleeper Pads) on suotuisa vaikutus paikoissa, joissa sepeli hajoaa nopeasti, esim. kovalla aluslevyllä tai ylimenokohdissa jäykän ja pehmeän alustan välillä.  Katso tarkemmin esitteestä.

•  Alhaisemmat ylläpitokustannukset
•  Pidempi elinikä sepelille
•  Raidegeometrian stabilointi
•  Lisääntynyt matkustusmukavuus

TopContent: ProductGroup (11960)
Default.Master