M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SPS – Sludge Press Separator

SPS, Fan Separator

Vähäkuituisen lietteen (esimerkiksi biologinen liete) käsittelyyn tarkoitettu ruuvipuristin, joka tulee toimeen vain 0,55 kW:lla! Sillä voidaan saavuttaa 30 %:n kiintoainepitoisuus.

TopContent: ProductGroup (51046)
Default.Master