M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

John Zink soihdut

Fackla, JohnZink

John Zink Hamworthy Combustion valmistaa kehittyneitä kaasun polttojärjestelmiä. Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisessa häiriötilanteessa tuotantoprosessista purkautuvat kaasut turvallisesti ja hallitusti. Kun tuotantolaitosten yksiköt käyvät normaalisti, soihduissa palavat vain ns. pilot-liekit. Ne palavat aina ja niillä varmistetaan, että soihtuun tulevat kaasut palavat ja päästöjä minimoidaan.

Tarjoamme:

  • järjestemäsuunnittelua, valmistusta ja käyttöönottoa
  • varaosia
  • teknistä neuvontaa tuotteiden valinnassa

 Sovellukset:

  • petrokemia ja jalostus
  • kaasunkäsittely ja NGL-laitokset
  • kemianteollisuuden päästöt
TopContent: ProductGroup (28753400)
Default.Master