M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Veneiden pesuvesien suodatusjärjestelmät

Ympäristöä säästävä pesuvesien suodatusjärjestelmä

Veneiden pohjissa käytettävien myrkkymaalien sisältämät kasvuston tarttumista estävät aineet, erityisesti sinkki-, kupari- ja myös aiemmin paljon käytetyt tinayhdisteet, vaikuttavat vesiympäristössä eliöille haitallisella tavalla. Telakoinnin yhteydessä veneiden pohjat pestään yleensä tehokkailla painepesureilla, jolloin pesun aikana pohjista irtoaa myrkkymaalia, joka päätyy pesuveden mukana suoraan mataliin rantavesiin. Olemme kehittäneet tehokkaan suodatusjärjestelmän joka kykenee suodattamaan jopa suurimman osan raskasmetalleista ennen pesuvesien päästämistä ympäristöön.

Miksi investoida pesuvesien suodatusjärjestelmään

  • pienentää ratkaisevasti telakointitoiminnan ympäristövaikutuksia
  • kasvattaa ympäristöystävällistä imagoa naapuruston ja muiden alueen käyttäjien suuntaan
  • ympäristöystävällinen käsittely on lisäarvo telakan asiakkaille
  • ympäristöystävällinen venepesu on hyvä pesupalveluiden myyntiargumentti

Suodatusjärjestelmän kuvaus:

  • asennusvalmis paketti
  • helppo asentaa, vaatii vähän tilaa
  • kykenee erottelemaan partikkelit, öljyn sekä raskasmetallit tehokkaasti
  • kohtuullinen investointi
  • helppo ja edullinen käyttää ja huoltaa

Veneiden pohjapesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys-projekti - pesuvedet suodattava veneiden pohjapesupaikka on merkittävä ympäristöteko, PSS ry

Christian Berner Oy on yhteistyökumppanina Pidä Saaristo Siistinä ry:n
järjestämässä projektissa. Olemme toimittaneet hankkeessa käytettävän pesuvesien suodatusjärjestelmän.

Turun Hirvensaloon, Ramstedt Oy:n telakka-alueelle on rakennettu veneiden pohjanpesupaikka, jossa vedet johdetaan asianmukaisesti saostuskaivoon ja puhdistusjärjestelmään. Pesupaikka on toistaiseksi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tämä on yksi tapa pienentää veneilyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ensimmäiset veneet pestiin pohjapesua varten suunnitellulla paikalla syksyllä 2014, ja samalla Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti pesuvesistä vedenlaatunäytteet. Näytteitä otettiin vielä kahdesti vuoden 2015 aikana. Ensimmäiset tutkimustulokset olivat erittäin positiivisia. Kerättävä tieto on oleellista telakkatoimintaa koskevaa ohjeistusta laadittaessa, sekä myös erilaisten ympäristöinvestointien kustannushyötyjä tarkasteltaessa. 

Tuloksia: Mittauksissa on todettu järjestelmän poistavan metalleja (Kupari, Lyijy, Tina ja Sinkki) yli 99 %:sti.
TBT:tä järjestelmä poisti 99,5 %;sti.

Lue projektista ja PSS Ry:n toiminnasta lisää tästä

TopContent: ProductGroup (37546)
Default.Master