M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SYLOMER® ja SYLODYN®, lyhyesti

Rakennusalalla, teollisuudessa ja raideliikenteessä on paljon kohteita, joissa tärinän ja runkoäänen etemistä pitää rajoittaa. SYLOMER®, SYLODYN® ja SYLOMER® HD-tärinäeristeet tuovat tähän tehokkaan ratkaisun.

KÄYTTÖKOHTEITA

Materiaalit soveltuvat erinomaisesti mm. rakennusten alle estämään liikenteen aiheuttamaa tärinää tai runkomelua. Raidepuolella niillä vaimennetaan tärinää ja runkomelua ja lisäksi ne pidentävät ratarakenteen elinikää.

Materiaaleja voidaan käyttää myös välipohjissa, lattioissa tai portaissa askeläänieristykseen sekä kevyiden rakennusten, kuten puukerrostalojen tai ullakkohuoneistojen askel- ja runkoäänivaimennukseen.

Teollisuudessa materiaaleja käytetään mm. voimalaitoksissa, ilmastointilaitteissa, pumpuissa ja paperikoneissa runkomelua ja värähtelyä rajoittamassa

EDUT:

  • Tehokas vaimennus tärinälle, jopa matalilla taajuuksilla
  • Tehokas vaimennus runkoäänelle
  • Helppo mitoitus ja asennettavuus. Mitoituksen yhteydessä saadaan laskelma vaimennuksesta
  • Hyvä kemikaalien ja veden sieto
  • Kestävää ja pitkäikäistä
  • Useita referenssejä Suomesta ja ulkomailta

MATERIAALIN OMINAISUUDET

SYLOMER® on solumaisesta polyuretaanista valmistettu elastinen matto, jota on saatavana laatu kymmenelle eri kuormitukselle. Osa materiaalin soluista on suljettuja, riippuen materiaalin jäykkyydestä.

SYLODYN® on myös solumaista polyuretaania, sisältäen pelkästään suljettuja soluja. Materiaalia on saatavissa viittä eri laatua eri kuormituksille. SYLOMER® HD on iskumaiseen vaimennukseensopivaa.

Sylomerin ja Sylodynin staattinen kuormitettavuus on 0,005 - 6,0 N/mm² materiaalityypistä riippuen.

Ne kestävät hyvin dynaamisia kuormitushuippuja ja palautuvat entiselleen säilyttäen alkuperäiset ominaisuutensa.

Eristeet kestävät öljyjä, rasvoja, laimeita happoja sekä lipeää. Materiaaleja on helppo työstää, asentaa ja liimata. Elinkaari on yli sata vuotta. Materiaalit täyttävät kuormitettavuuden, tärinä- ja runkomeluvaimennuksen, askeläänieristävyyden ja kemikaalien kestävyyden osalta useimmat asetetut vaatimukset.

SYLOMER®, SYLODYN® ja SYLOMER® HD ovat rekisteröidyt BASTAan

Lataa esitteitä, referenssejä ja asennusohjeita
Asennusohjeet, Sylomer (pdf 92Kb, fin)
Asennusohjeet, Sylodyn (pdf 92Kb, fin)
Sylomer ja Sylodyn RT-kortti(pdf 360Kb, fin)
Referenssejä raideliikenteestä (pdf 815Kb, eng)
Referenssejä rakennuksista (pdf 650Kb, eng)
London Underground referenssi (pdf 330Kb, eng)

TÄYDENTÄVIÄ tuotteita ovat Sylomer ripustimet

TopContent: ProductGroup (11988)
Default.Master