M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pöytämittarit

Mittarit pH:n, redoksin, johtokyvyn, liuenneen hapen (optinen) sekä sameuden mittauksiin laboratorioissa. Dataloggeri tallentaa mittaustulokset, jotka voidaan siirtää USB tai mini USB liitännän kautta tietokoneelle.

Pöytämittareihin voidaan kytkeä tyypistä riippuen 1-3 vapaavalintaista digitaalista mittausanturia. Mittari tunnistaa anturin automaattisesti ja on heti käyttövalmis.

 

TopContent: ProductGroup (45576)
Default.Master