M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Digitaaliset lähettimet

 

IQ Sensor Net

WTW:n kehittämä älykäs järjestelmä, jossa mittausanturit ja lähettimet kommunikoivat keskenään digitaalisesti. Lähetintyypistä riippuen järjestelmään voidaan liittää jopa kaksikymmentä digitaalista mittausanturia. Myös asiakkaan olemassaolevat analogiset mittalaitteet voidaan kytkeä osaksi IQ Sensor Net-järjestelmää.

IQ Sensor Net tuo asiakkaalle huomattavia säästöjä investointi- ja asennuskustannuksissa. Järjestelmän laajentaminen ja päivittäminen on erittäin helppoa.

IQ Sensor Net tarjoaa mahdollisuuden kytkeä osa mittauspisteistä pääjärjestelmään radioyhteyden avulla. Tämä ominaisuus mahdollistaa mittauksen myös syrjäisissä kohteissa.

IQ Sensor Net voidaan luonnollisesti liittää tarvittaessa Profibus DP- tai Modbus-väylään.

WTW myöntää IQ Sensor Net -lähettimille kolmen vuoden takuun!  

 

IQ mittausanturit

Anturivalikoimasta löytyy vaihtoehdot mm. pH:n, sameuden, kiintoaineen, ammonium- ja nitraattitypen sekä liuennen hapen mittauksiin.

Digitaalisen anturin tiedot säilyvät sen omassa muistissa, mikä mahdollistaa anturin kalibroinnin myös muualla kuin mittauspisteessä, esim. laboratoriossa.

Kaikkiin IQ antureihin on saatavilla lisävarusteena paineilmapuhdistus, joka vähentää huoltotarvetta ja minimoi anturin likaantumisesta johtuvat käyttökatkokset.

IQ antureissa on irrotettava anturikaapeli, mikä helpottaa huomattavasti anturin siirtoa ja puhdistusta sekä integroitu ylijännitesuoja. Ylijännitesuojaus estää antureiden rikkoutumisen esim. ukonilmalla.

 

TopContent: ProductGroup (11828)
Default.Master