M.M: NewBasicPageTemplate
NewBasicPageTemplate

WTW on-line mittalaitteet

 WTW logo

 jokikuva    

wwtp    

 

   

   

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksalainen WTW on ollut jo yli 60 vuotta johtava vedenkäsittelyn mittalaitteiden valmistaja.

WTW:llä on markkinoiden laajin valikoima mittalaitteita, analysaattoreita ja antureita, jäte- ja juomavedelle sekä prosessivesille.

Vuonna 2002 WTW toi markkinoilla ensimmäiset ioniselektiiviset AmmoLyt ja NitraLyt -anturit typen mittaukseen. Tuotekehitys on jatkuvaa ja vuonna 2008 käytössä on jo kolmas sukupolvi näistä antureista. Ioniselektiiviset anturit eivät käytä lainkaan reagensseja ja näin vähentävät osaltaan ympäristön kuormitusta. Myös kaikkien laitteiden sähkönkulutus on pyritty minimoimaan.

Mittaustiedon siirtoon WTW on kehittänyt ainutlaatuisen IQ Sensor Net-järjestelmän, joka on patentoitu USAssa. 

Laadun takeena toimii sekä IQ-sarjan lähettimille että Eco- ja QuadroLine analogisille lähettimille myönnettävä kolmen vuoden takuu.

 

Mittausanturit ja analysaattorit                        Mittalähettimet ja varusteet
-
pH-mittaus                                         - Analogiset lähettimet
Redox                                                - IQ digitaaliset lähettimet 
- Kloori                                                - Näytteen esikäsittely
- Johtokyky                                          - Asennustarvikkeet
- Liuennut happi                                    - Lisävarusteet 
- Sameus
- Kiintoaine
- Ammoniumtyppi
- Nitraattityppi 
- Fosfori – ortofosfaatti,
   kokonaisfosfori

- Orgaaninen kuorma 
   COD/TOC/DOC/SAC/BOD 
 
  

WTW ammoniumtypen mittaus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

 

 

TopContent: NewBasicPage (7588)
Default.Master