M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

WTW on-line mittalaitteet

Saksalainen WTW on ollut jo yli 60 vuotta johtava vedenkäsittelyn mittalaitteiden valmistaja.

WTW:llä on markkinoiden laajin valikoima mittalaitteita, analysaattoreita ja antureita, jäte- ja juomavedelle sekä prosessivesille.

Vuonna 2002 WTW toi markkinoilla ensimmäiset ioniselektiiviset AmmoLyt ja NitraLyt -anturit typen mittaukseen. Tuotekehitys on jatkuvaa ja nykyisin käytössä on jo kolmas sukupolvi näistä antureista. Ioniselektiiviset anturit eivät käytä lainkaan reagensseja ja näin vähentävät osaltaan ympäristön kuormitusta. Myös kaikkien laitteiden sähkönkulutus ja huollon tarve on pyritty minimoimaan.

 

Mittaustiedon siirtoon WTW on kehittänyt ainutlaatuisen IQ Sensor Net-järjestelmän, joka on modulaarinen ja laajennettavissa. 

Laadun takeena toimii lähettimille myönnettävä kolmen vuoden takuu.

 

tuotteet (13 items)

Ammoniumtypen mittaus

AmmoLyt® Plus 700 IQ

Uudenaikainen ioniselektiivinen (ISE) mittausmenetelmä mahdollistaa ammoniumtypen mittauksen suoraan prosessista ilman näytteen suodatusta tai reagensseja

COD-mittaus UUTUUS!

CarboVis® 701/705 IQ 

COD-mittaus suoraan altaasta, ilman reagensseja tai näytteen suodatusta

Johtokykymittaus

TetraCon Plus 700 IQ, WTW 2017

TetraCon® 700 IQ

 

Digitaalinen 4-elektrodinen johtokykyanturi erityisesti likaavien, korkean johtokyvyn omaavien nesteiden mittaamiseen. Anturin erikoisrakenne vähentää sen likaantumista ja tekee sen mekaanisesti erittäin kestäväksi

Lietepatjan mittaus

IFL 700 IQ                 

Uusi mittausanturi lietepatjan pinnan mittaukseen. Ultraääneen perustuva mittaus, jonka älykäs signaalinkäsittely poistaa häiriötekijöiden (esim. pinnan vaihtelut, vaahto) vaikutuksen mittaustulokseen.

Nitraattitypen mittaus

NitraLyt® Plus 700 IQ
Uudenaikainen ioniselektiivinen (ISE) mittausmenetelmä mahdollistaa nitraattitypen mittauksen suoraan prosessista ilman näytteen suodatusta tai reagensseja.

NitraVis® 701/705 IQ     UUTUUS!
UV-valoon perustuva nitraattimittaus suoraan altaasta, ilman reagensseja tai näytteen suodatusta

TresCon® -prosessianalysaattorit
Jatkuvatoimisilla TresCon-analysaattoreilla voidaan mitata mm. NOx, NH4, PO4-P ja kokonais-P esim. jätevedestä.

Redox-mittaus

SensoLyt 700 IQ, WTW 2017

SensoLyt® 700 IQ

Digitaalinen redox-anturi sisältää redox-elektrodin lisäksi myös integroidun lämpötila-anturin. Anturin rakenne on tehty kestäväksi, joten se soveltuu perinteistä lasielektrodia paremmin hankaliin prosessiolosuhteisiin.

Digitaalisen anturin tiedot säilyvät sen omassa muistissa, mikä mahdollistaa kalibroinnin myös muualla kuin mittauspisteessä, esim. laboratoriossa

WTW puskuriliuokset ja tarvikkeet

Analysaattorit

Jatkuvatoimisilla analysaattoreilla voidaan mitata mm. NOx, NH4, PO4-P ja kokonais-P esim. jätevedestä

Digitaaliset lähettimet

IQ Sensor Net

WTW:n kehittämä älykäs järjestelmä, jossa mittausanturit ja lähettimet kommunikoivat keskenään digitaalisesti. Lähetintyypistä riippuen järjestelmään voidaan liittää jopa kaksikymmentä digitaalista mittausanturia

Kiintoainemittaus

ViSolid® 700 IQ

Altaaseen tai putkeen asennettava digitaalinen kiintoaineanturi jäteveden ja prosessivesien valvontaan.    

Ainutlaatuinen ultraäänipuhdistus minimoi anturin likaantumisen ja siten varmistaa luotettavan mittaustuloksen. Anturissa ei ole vaihdettavia osia, joten se on käytännössä huoltovapaa.

Liuenneen hapen mittaus

FDO® 700 IQ

Optinen, luminesenssiin perustuva uuden sukupolven happimittaus. Kilpailevista tuotteista poiketen kalvomoduuli on asennettu 45°kulmaan, mikä vähentää ilmakuplien aiheuttamia mittausvirheitä.

pH-mittaus

SensoLyt 700 IQ, WTW 2017

SensoLyt® 700 IQ

Digitaalinen pH-anturi sisältää pH-elektrodin lisäksi myös integroidun lämpötila-anturin. Anturin rakenne on tehty kestäväksi, joten se soveltuu perinteistä lasielektrodia paremmin hankaliin prosessiolosuhteisiin.

Digitaalisen anturin tiedot säilyvät sen omassa muistissa, mikä mahdollistaa kalibroinnin myös muualla kuin mittauspisteessä, esim. laboratoriossa

Sameusmittaus

VisoTurb® 700 IQ 
Altaaseen tai putkeen asennettava digitaalinen sameus- ja kiintoaineanturi juoma- ja prosessivesien sekä lähtevän jäteveden laadun valvontaan.  

Ainutlaatuinen ultraäänipuhdistus minimoi anturin likaantumisen ja siten varmistaa luotettavan mittaustuloksen. Anturissa ei ole vaihdettavia osia, joten se on käytännössä huoltovapaa.  

Turb 2120
Turb 2120 sameusmittari soveltuu juoma- ja prosessivesien laadun valvontaan 

TopContent: AlphabeticalProductList (11276)
Default.Master