M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Xylem Analytics Germany Sales GmbH, WTW

Xylem Analytics Germany Sales GmbH, WTW - kotisivu
Yhteyshenkilöt

Myyntipäällikkö, Grundfos-annostelupumput, instrumentit

Salla Häkkinen
09-2766 8325

Tuotepäällikkö, laboratoriolaitteet, suodattimet

Timo Kekki
09 2766 8321

Osastosihteeri

Virpi Parkkinen
09-2766 8318

tuotteet (22 items)

Ammoniumtypen mittaus

AmmoLyt® Plus 700 IQ

Uudenaikainen ioniselektiivinen (ISE) mittausmenetelmä mahdollistaa ammoniumtypen mittauksen suoraan prosessista ilman näytteen suodatusta tai reagensseja

COD-mittaus UUTUUS!

CarboVis® 701/705 IQ 

COD-mittaus suoraan altaasta, ilman reagensseja tai näytteen suodatusta

Digitaaliset elektrodit

Kattava valikoima elektrodeja, mittausparametreina mm. pH, johtokyky, happi, redox ja sameus.
Nyt saatavana uudet digitaaliset elektrodit langattomina.

Johtokykymittaus

TetraCon Plus 700 IQ, WTW 2017

TetraCon® 700 IQ

 

Digitaalinen 4-elektrodinen johtokykyanturi erityisesti likaavien, korkean johtokyvyn omaavien nesteiden mittaamiseen. Anturin erikoisrakenne vähentää sen likaantumista ja tekee sen mekaanisesti erittäin kestäväksi

Kuivahauteet CR 2200/3200/4200

Monipuoliset ja helppokäyttöiset WTW kuivahauteet kyvettien esikäsittelyyn. 

Liuenneen hapen mittaus

FDO® 700 IQ

Optinen, luminesenssiin perustuva uuden sukupolven happimittaus. Kilpailevista tuotteista poiketen kalvomoduuli on asennettu 45°kulmaan, mikä vähentää ilmakuplien aiheuttamia mittausvirheitä.

Nitraattitypen mittaus

NitraLyt® Plus 700 IQ
Uudenaikainen ioniselektiivinen (ISE) mittausmenetelmä mahdollistaa nitraattitypen mittauksen suoraan prosessista ilman näytteen suodatusta tai reagensseja.

NitraVis® 701/705 IQ     UUTUUS!
UV-valoon perustuva nitraattimittaus suoraan altaasta, ilman reagensseja tai näytteen suodatusta

TresCon® -prosessianalysaattorit
Jatkuvatoimisilla TresCon-analysaattoreilla voidaan mitata mm. NOx, NH4, PO4-P ja kokonais-P esim. jätevedestä.

PhotoFlex® fotometri

Monipuoliset fotometrit kenttä- ja laboratoriokäyttöön.

ProfiLine

Laadukkaat, vesitiiviit käsimittarit soveltuvat myös kenttäolosuhteisiin.

Redox-mittaus

SensoLyt 700 IQ, WTW 2017

SensoLyt® 700 IQ

Digitaalinen redox-anturi sisältää redox-elektrodin lisäksi myös integroidun lämpötila-anturin. Anturin rakenne on tehty kestäväksi, joten se soveltuu perinteistä lasielektrodia paremmin hankaliin prosessiolosuhteisiin.

Digitaalisen anturin tiedot säilyvät sen omassa muistissa, mikä mahdollistaa kalibroinnin myös muualla kuin mittauspisteessä, esim. laboratoriossa

WTW puskuriliuokset ja tarvikkeet

Analysaattorit

Jatkuvatoimisilla analysaattoreilla voidaan mitata mm. NOx, NH4, PO4-P ja kokonais-P esim. jätevedestä

Digitaaliset elektrodit

Kattava valikoima elektrodeja, mittausparametreina mm. pH, johtokyky, happi, redox ja sameus.
Nyt saatavana uudet digitaaliset elektrodit langattomina.

Digitaaliset lähettimet

IQ Sensor Net

WTW:n kehittämä älykäs järjestelmä, jossa mittausanturit ja lähettimet kommunikoivat keskenään digitaalisesti. Lähetintyypistä riippuen järjestelmään voidaan liittää jopa kaksikymmentä digitaalista mittausanturia

Kiintoainemittaus

ViSolid® 700 IQ

Altaaseen tai putkeen asennettava digitaalinen kiintoaineanturi jäteveden ja prosessivesien valvontaan.    

Ainutlaatuinen ultraäänipuhdistus minimoi anturin likaantumisen ja siten varmistaa luotettavan mittaustuloksen. Anturissa ei ole vaihdettavia osia, joten se on käytännössä huoltovapaa.

Lietepatjan mittaus

IFL 700 IQ                 

Uusi mittausanturi lietepatjan pinnan mittaukseen. Ultraääneen perustuva mittaus, jonka älykäs signaalinkäsittely poistaa häiriötekijöiden (esim. pinnan vaihtelut, vaahto) vaikutuksen mittaustulokseen.

MultiLine

WTW:n laadukkaat digitaaliset käsimittarit yhden tai jopa kolmen parametrin yhtäaikaiseen mittaukseen

pH-mittaus

SensoLyt 700 IQ, WTW 2017

SensoLyt® 700 IQ

Digitaalinen pH-anturi sisältää pH-elektrodin lisäksi myös integroidun lämpötila-anturin. Anturin rakenne on tehty kestäväksi, joten se soveltuu perinteistä lasielektrodia paremmin hankaliin prosessiolosuhteisiin.

Digitaalisen anturin tiedot säilyvät sen omassa muistissa, mikä mahdollistaa kalibroinnin myös muualla kuin mittauspisteessä, esim. laboratoriossa

PhotoLab® 7000-sarjan spektrofotometrit

PhotoLab 7000, WTW 2017

Monipuoliset spektrofotometrit laboratoriokäyttöön. Nyt optinen, reagenssivapaa mittaus COD, NO3 ja NO2. 

Pöytämittarit

Pöytämittarit pH:n, redoksin, johtokyvyn, liuenneen hapen (optinen) sekä sameuden mittauksiin laboratorioissa.

Sameusmittaus

VisoTurb® 700 IQ 
Altaaseen tai putkeen asennettava digitaalinen sameus- ja kiintoaineanturi juoma- ja prosessivesien sekä lähtevän jäteveden laadun valvontaan.  

Ainutlaatuinen ultraäänipuhdistus minimoi anturin likaantumisen ja siten varmistaa luotettavan mittaustuloksen. Anturissa ei ole vaihdettavia osia, joten se on käytännössä huoltovapaa.  

Turb 2120
Turb 2120 sameusmittari soveltuu juoma- ja prosessivesien laadun valvontaan 

WTW puskuriliuokset ja tarvikkeet

TopContent: BusinessAreaReference (14463)
Default.Master